Disclaimer

Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op deze website van Koninklijke Van Wijhe Verf B.V., verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Koninklijke Van Wijhe Verf B.V., en de hierin opgenomen online informatie besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of beschadigingen die zijn ontstaan na het verkrijgen van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. te kunnen raadplegen. Bij de beoordeling van (eventuele) aansprakelijkheid zal worden uitgegaan van de informatie zoals deze bij Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. is geregistreerd.

Het copyright van de Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. website en de respectievelijke inhoud berusten bij Koninklijke Van Wijhe Verf B.V.. Alle rechten voorbehouden.